Y juntabansele los que le faltaban de sus medias. como es ligero el tiempo. y no hay barranco que le detenga. corrio caballero en las horas. y con mucha presteza llego la de la manana. według magazynu 17. stycznia 2010 21:04:00

Przychody z turystyki w Palestynie osiągnęły w tym roku najwyższą wartość od początku powstania palestyńskiego w 2000, według magazynu ekonomicznego „Middle East Business Intelligence" (MEED). Zgodnie z opublikowanym na jego łamach raportem, w 2008 Palestynę odwiedziło około 1.3 miliona turystów, w porównaniu do 700 tysięcy w 2007 i 400 tysięcy w 2006.
Źródło: TTG Poland, dokument online: http://www.ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=7195, data

W trzecim kwartale 2008 wydatki w sektorze turystycznym w USA gwałtownie zmalały. Zanotowano największy spadek od roku 2001. Oficjalne dane rozpowszechnione przez Departament Handlu mówią o wydatkach mniejszych o 8.2% w odniesieniu do analogicznego okresu 2007, podczas gdy w poprzednim kwartale wynik ten był jeszcze dodatni, nawet jeśli niewysoki. Najgorsze wyniki dotyczą transportu lotniczego, przy spadku liczby pasażerów o ponad 20 punktów procentowych.


detarava

Komentarze (0) ||0|| /comments/wedlug-magazynu
slowa kluczowe:
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN